realizacja_5_foto

Ceramiczne wyłożenie cyklonów gorących spalin

realizacja_2_foto

Trzon pieca do wyżarzania elementów

realizacja_3_foto

Obmurze komory przedpaleniska

realizacja_4_foto

Wyłożenie pieca obrotowego do wypału Gransilu

realizacja_1_foto

Sklepienie zapłonowe kotła rusztowego