Nasza oferta obejmuje:

 • - Przeglądy i ekspertyzy stanu obmurzy
 • - Podstawowe badania laboratoryjne materiałów ogniotrwałych
 • - Obliczenia przepływów cieplnych
 • - Inżyniering, w tym szczegółowe analizy procesów technologicznych i ich wpływ na zużycie
 • materiałów ogniotrwałych,
 • - Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej
 • - Prace demontażowe
 • - Dostawy materiałów
 • - Montaż wyłożeń z materiałów własnych i powierzonych
 • - Opracowanie krzywych wygrzewania dla zainstalowanych materiałów
 • - Wstępne suszenie obmurzy
 • - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Specjalizujemy się w zakresie wyłożeń ogniotrwałych dla energetyki ( zawodowej i cieplnej ).
Ponadto nasze prace wykonujemy dla takich branż jak:

- cementowanie
- cukrownie
- huty aluminium
- huty cynku
- walcownie
- koksownie
- spalarnie odpadów
- zakłady przeróbki drewna
- pozostałych, wymagających zastosowania materiałów ogniotrwałych.